Slide background

Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich

Slide background

Bescheinigungsbehörde

Bescheinigungsbehörde

mag. Katarina Vidmar Nair

Beraterin der Bescheinigungsbehörde

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
(Slovenski regionalni razvojni sklad)
Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Slowenien

Tel: +386 (0)1 836 19 53
E-Mail: ozp@regionalnisklad.si
www.regionalnisklad.si