Slide background

Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich

Slide background

Bescheinigungsbehörde

Bescheinigungsbehörde

mag. Katarina Vidmar Nair

Koordinatorin der Bescheinigungsbehörde

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
(Slovenski regionalno razvojni sklad)
Škrabčev trg 9a
1310 Ribnica
Slowenien

Tel: +386 (0)1 836 19 53
E-Mail: ozp@srrs.si
www.srrs.si