Smo kulturni center mesta in občine Slovenska Bistrica. Sedež imamo v kulturnem spomeniku v gradu v Slovenski Bistrici, katerega tudi upravljamo. Imamo znanja s področja turizma, ohranjanja kulturne dediščine in njeno vključevanje v trajnostni turizem, znanja s področja muzeologije, izvajanja kulturnih prireditev in programov, razvijanja idej. Radi bi se pridružili k projektnemu partnerju, kjer bi lahko s svojim znanjem in idejami dopolnili skupno projektno idejo.
Wir sind ein kulturelles Zentrum der Stadt-und Landkreis Slovenska Bistrica. Unser Hauptsitz befindet sich in einem Kulturdenkmal in der Burg in der Slovenska Bistrica. Wir haben Kenntnisse im Bereich des Tourismus, die Erhaltung des kulturellen Erbes und deren Integration in einem nachhaltigen Tourismus, Wissen auf dem Gebiet der Museologie, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Programmen, Entwicklung von Ideen.