Zavod Podgradom, Gornja Radgona svojo dejavnost usmerja v zaščito kulturne dediščine (lesena gradnja), razvijanje turistične destinacije, turističnih produktov in storitev z namenom popestritve ter dodatne lokalne ponudbe. Prav tako želimo okrepiti kvaliteten načina življenja, promocijo domače obrti in izdelkov, ter spodbujanje razvijanja človeških potencialov z možnostjo ponujanja podpornega okolja in priložnosti za razvijanje idej in ustvarjanja.Osnovne cilje delovanja zavod dosega s projekti s področja naravne&kulturne dediščine (leseni objekti), z razvojem etno turizma in dodatno ponudbo storitev in izobraževanj, ki bodo pripomogla k širitvi dejavnosti trajnostnega turizma v regiji. Hkrati želimo del dejavnosti usmerjati v izobraževalne aktivnosti, ki bodo na voljo lokalnemu prebivalstvu. Prav tako delujemo v organizaciji manjših rekreacijskih in družbenih-športnih aktivnosti na parceli, ki jo imamo v lasti v kraju Podgrad pri Gornji Radgoni.