Občina Duplek išče partnerja za projekt ureditve Vurberškega gradu, ki je bil v preteklosti do denacionalizacije v lasti grofov Herberstein. Grad je bil po 2. svetovni vojni bombardiran s strani zaveznikov, po tem so na tem mestu ostale še razvaline, ki so še dandanes izjemno zanimive za obiskovalce, saj grad nudi izjemen razgled na celotno Dravsko polje, prav tako je osrednji prostor za prireditve v pomladnem in poletnem času.
Grad je na določenih segmentih v izjemno slabem stanju in bi ga bilo potrebno sanirati, kar je potrdil tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Prav tako ga je na določenih segmentih možno rekonstruirati, kar bi pomenilo dodatno vrednost, glede na to, da je že sedaj izjemno obiskan. Občina si je za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na posameznih delih gradu pridobila tudi mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je izjemno naklonjen njegovi obnovi. Obnoviti bi bilo potrebno obzidje gradu, razgledni stolp, ki bi ga uredili v razstavni prostor in poskušali urediti tudi kletne prostore, ki so sicer zasipani vendar bi jih lahko z arheološkimi raziskavami tudi odkrili in v njih uredili prostor za ogled za obiskovalce. Projekt ureditve gradu vidimo predvsem kot potencial za skupno izvajanje prireditev, razširitev turistične ponudbe in razvoj kraja oz. občine in tudi širšega območja Slovenskih goric.