Slide background

Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowenien-Österreich

Slide background

Iskanje partnerjev / Partnersuche

Iskanje partnerjev / PartnersucheVsi, ki še iščete projektnega partnerja, lahko vaše podatke vnesete tukaj v pripravljen obrazec. / Alle die noch nach einem Projektpartner suchen, können hier Ihre Daten durch Ausfüllen des Formulars zur Verfügung stellen. 
 
 
 
 
 
 

Iskanje partnerjev / Partnersuche

V kolikor želite, da vaše podatke izbrišemo iz seznama, to prosim sporočite na si-at.svrk@gov.si. / Falls Sie möchten, dass wir Ihre Daten aus der Liste löschen, teilen Sie uns das bitte unter si-at.svrk@gov.si mit.

Ime organizacije/institucije
Name der Organisation/Institution
Naslov
Adresse
Kraj
Stadt
Država
Land
Regija
Region
Kontaktna oseba
Kontaktperson
E-pošta
E-Mail
Telefon prednostna naložba
Investitionspriorität
Komentar
Andi Design Potoki 30 4274 Zirovnica Slovenija - Slowenien Gorenjska Andrej Racic andi.design.holz@gmail.com 00386 ( 0 ) 51 401 981 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
Andi design je malo druzinsko podjetje,ki se ukvarja z izdelavo
masivnih sedeznih vrtnih garnitur.Iscemo poslovnega partnerja,
s katerim bi nase izdelke lahko ponudili na trg.

Andi Design ist eine kleine Junge Famillien Privat Firma ,mit Massiv
Holz Garten Garniturren programm.Wir Suchen eine Geschaeft
Zustimmung,zum unseren Produkten auf EU Markt Weiter Fahren.
več... / mehr...
Joachim Borrek weizelsdorf 61 A-9162 Feistritz im Rosental Avstrija - Österreich Klagenfurt-Villach Borrek jborrek@gmail.com 0043-6802129532 11(b)Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami - 11(b) Förderung der rechtlichen und administrativen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutionen
im Sinne einer kooperativen, grenzüberschreitenden Umsetzung administrativer Aufgaben und deren Erledigung, Kommunikation und Kontaktpflege im Prozessablauf
več... / mehr...
ElektroinštitutMilan Vidmar Hajdrihova 2 SI-1000 Ljubljana Slovenija - Slowenien Osrednjeslovenka Končan Gradnik Maja Maja.koncan-gradnik@eimv.si 00386 41688016 6(f) Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka - 6(f) Förderung innovativer Technologien zur Verbesserung des Umweltschutzes und der Ressourceneffizienz in der Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft, im Bodenschutz oder zur Verringerung der Luftverschmutzung
Biotopic d.o.o. Cvetlična ulica 9 Celje Slovenija - Slowenien Savinjska Dejan Titan info@biotopic.si 08 20 52 356 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
Iščemo sorodna podjetja s področja ekološke in bio prehrane.
v-pictures Plescherken 22 9074 Keutschach Avstrija - Österreich Klagenfurt-Villach Vera Polaschegg office@vpictures.at 00436509288837 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine - 6(c) Schutz, Förderung und Entwicklung des Kultur- und Naturerbes
Ich biete Foto und Videomaterial aus dem slowenisch-kärntner Grenzland an bin aber auch daran interessiert die jeweiligen Projekte fotografisch oder filmisch zu dokumentieren/ zu begleiten. Erfahrung im Projektwesen ist vorhanden.
več... / mehr...
Natasha Golob Eerste Atjehstraat 25-4, 1094JZ Amsterdam Ostalo - Anderes Podravska Natasha Golob info@natashagolob.com +31628851300 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine - 6(c) Schutz, Förderung und Entwicklung des Kultur- und Naturerbes
Projekt Popotnika v času raziskuje zgodovino in podobo mesta Maribor. Družabna igra v razvoju (Spomin Popotnika v času) se osredotoča na jezikovno povezavo med Štajersko in Avstrijo. -- Projekt „Zeitreisende“ erforscht die Geschichte und das Image der Stadt Maribor. Gesellschaftsspiel in Entwicklung (Gedächtnis des Zeitreisenden) konzentriert sich auf die sprachliche Verbindung zwischen der Steiermark(Slowenien) und Österreich. -- https://natashagolob.com/time-travellers-memory/
več... / mehr...
Občina Duplek Cesta 4. julija 106 Spodnji Duplek Slovenija - Slowenien Podravska Jasmina Purič jasmina.puric@duplek.si +386 2 684 09 14 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine - 6(c) Schutz, Förderung und Entwicklung des Kultur- und Naturerbes
Občina Duplek išče partnerja za projekt ureditve Vurberškega gradu, ki je bil v preteklosti do denacionalizacije v lasti grofov Herberstein. Grad je bil po 2. svetovni vojni bombardiran s strani zaveznikov, po tem so na tem mestu ostale še razvaline, ki so še dandanes izjemno zanimive za obiskovalce, saj grad nudi izjemen razgled na celotno Dravsko polje, prav tako je osrednji prostor za prireditve v pomladnem in poletnem času.
Grad je na določenih segmentih v izjemno slabem stanju in bi ga bilo potrebno sanirati, kar je potrdil tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Prav tako ga je na določenih segmentih možno rekonstruirati, kar bi pomenilo dodatno vrednost, glede na to, da je že sedaj izjemno obiskan. Občina si je za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na posameznih delih gradu pridobila tudi mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je izjemno naklonjen njegovi obnovi. Obnoviti bi bilo potrebno obzidje gradu, razgledni stolp, ki bi ga uredili v razstavni prostor in poskušali urediti tudi kletne prostore, ki so sicer zasipani vendar bi jih lahko z arheološkimi raziskavami tudi odkrili in v njih uredili prostor za ogled za obiskovalce. Projekt ureditve gradu vidimo predvsem kot potencial za skupno izvajanje prireditev, razširitev turistične ponudbe in razvoj kraja oz. občine in tudi širšega območja Slovenskih goric.
več... / mehr...
Zavod Podgradom, Gornja Radgona Ob Progi 5, Gornja Radgona Gornja Radgona Slovenija - Slowenien Pomurska Boris Fartek info@podgradom.si +38631481953 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine - 6(c) Schutz, Förderung und Entwicklung des Kultur- und Naturerbes
Zavod Podgradom, Gornja Radgona svojo dejavnost usmerja v zaščito kulturne dediščine (lesena gradnja), razvijanje turistične destinacije, turističnih produktov in storitev z namenom popestritve ter dodatne lokalne ponudbe. Prav tako želimo okrepiti kvaliteten načina življenja, promocijo domače obrti in izdelkov, ter spodbujanje razvijanja človeških potencialov z možnostjo ponujanja podpornega okolja in priložnosti za razvijanje idej in ustvarjanja.Osnovne cilje delovanja zavod dosega s projekti s področja naravne&kulturne dediščine (leseni objekti), z razvojem etno turizma in dodatno ponudbo storitev in izobraževanj, ki bodo pripomogla k širitvi dejavnosti trajnostnega turizma v regiji. Hkrati želimo del dejavnosti usmerjati v izobraževalne aktivnosti, ki bodo na voljo lokalnemu prebivalstvu. Prav tako delujemo v organizaciji manjših rekreacijskih in družbenih-športnih aktivnosti na parceli, ki jo imamo v lasti v kraju Podgrad pri Gornji Radgoni.
več... / mehr...
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica Grajska ulica 2310, Slovenska Bistrica Slovenija - Slowenien Podravska Ursula Hribernik ursula.hribernik@zavod-ksb.si, www.zavod-ksb.si +386 2 80 55 355 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine - 6(c) Schutz, Förderung und Entwicklung des Kultur- und Naturerbes
Smo kulturni center mesta in občine Slovenska Bistrica. Sedež imamo v kulturnem spomeniku v gradu v Slovenski Bistrici, katerega tudi upravljamo. Imamo znanja s področja turizma, ohranjanja kulturne dediščine in njeno vključevanje v trajnostni turizem, znanja s področja muzeologije, izvajanja kulturnih prireditev in programov, razvijanja idej. Radi bi se pridružili k projektnemu partnerju, kjer bi lahko s svojim znanjem in idejami dopolnili skupno projektno idejo.
Wir sind ein kulturelles Zentrum der Stadt-und Landkreis Slovenska Bistrica. Unser Hauptsitz befindet sich in einem Kulturdenkmal in der Burg in der Slovenska Bistrica. Wir haben Kenntnisse im Bereich des Tourismus, die Erhaltung des kulturellen Erbes und deren Integration in einem nachhaltigen Tourismus, Wissen auf dem Gebiet der Museologie, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Programmen, Entwicklung von Ideen.
več... / mehr...
Vodolaz Podvodna dela Mladenka Grobljar s.p Veliki Vrh pri Litiji 3 Litija Slovenija - Slowenien Osrednjeslovenka Mladenka Grobljar mladenka.grobljar@gmail.com 040/611 891 040/611892 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine - 6(c) Schutz, Förderung und Entwicklung des Kultur- und Naturerbes
Podvodna dela na območju Slovenije in tujine
Fachhochschule Kärnten gemeinnützige Privatstiftung Villacher Straße 1 9800 Spittal an der Drau Avstrija - Österreich Klagenfurt-Villach Dr. Claudia Pacher c.pacher@fh-kaernten.at +43 5 90500-7030 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
Regionalna razvojna agencija Zasavje Grajska ulica 2 Zagorje ob Savi Slovenija - Slowenien Zasavska Lucija Štaut lucija.staut@rra-zasavje.si 00386 70 802 909 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine - 6(c) Schutz, Förderung und Entwicklung des Kultur- und Naturerbes
Imamo znanje in kapacitete na področju turizma, kulturne dediščine, podjetništva ter razvoja idej in radi bi se pridružili projektu, kjer bomo s svojim znanjem lahko pripomogli k uspehu projektne ideje.
Wir haben die Kenntnisse und die Kapazitäten in den Bereichen Tourismus, Kulturerbe, Unternehmertum und Ideenentwicklung. Wir wünschen zu einem Projekt beitreten, wo können wir mit unseren Kenntnissen zum Erfolg der Projektidee beitragen.
več... / mehr...
Digama d.o.o. OB SAVINJI 5 POLZELA Slovenija - Slowenien Savinjska Sabina Jereb jereb.sabina@digama.si 0038637036772 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju logistike in skladiščenja in iščemo partnerje na tem področju. Prav tako se ukvarjamo s prodajo peči na drva katere bi želeli plasirati tudi na avstrijsko tržišče.
več... / mehr...
Medobčinski urad (Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje) Stari trg 29 3210 Slovenske Konjice Slovenija - Slowenien Savinjska Petra Gregorc petra.gregorc@slovenskekonjice.si 03 757 33 92 11(b)Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami - 11(b) Förderung der rechtlichen und administrativen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutionen
Verein Erinnerungsarbeit in der Alpen-Adria-Region Troyerstrasse 87 9020 Klagenfurt Avstrija - Österreich Klagenfurt-Villach Dr. Maria Th. Semmelrock-Picej mtsp@gmx.at 0664 92 666 25 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine - 6(c) Schutz, Förderung und Entwicklung des Kultur- und Naturerbes
Suche Partner im Bereich des Tourismus, Kulturorganisationen zum Thema KZ/Holocaust 2. Weltkrieg
Iscemo Partnerje iz podrocja turizma, kulturne organizacije na podrocju 2. svetovne vojne, taborisce
več... / mehr...
REgionalliste - Feistritz/Bistrica - REgi Podkraj/Unterort 33 9143 St. Michael/Šmihel Avstrija - Österreich Koroška Silvo Kumer info@reginet.at +43 664 104 74 02 11(b)Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami - 11(b) Förderung der rechtlichen und administrativen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Institutionen
http://reginet.at
Marjetica Cvikl s.p. Kranjčeva ulica 4 Celje Slovenija Savinjska Marjetka Cvikl marjetka.cvikl@marcelino.si +386 70 602 000 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen. Mehr: http://shop.slomazon.com
več... / mehr...
Istrabenz plini d.d. Plinarniška 1 Celje Slovenija - Slowenien Savinjska Zvonko Mihelčič info@toplotna-crpalka.com +386 3 426 47 00 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
R&R, Hybrid Heating Systems, Cooperation. More: http://toplotna-crpalka.com
SLKI, nepremičninsko upravljanje, d.o.o. Zdraviliški trg 11 Rogaška Slatina Slovenija - Slowenien Ostalo - Anderes Damijan Merc info@rogaska-resort.com +386 3 811 2000 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
Sinergije in povezave med podjetji, kulturna dediščina, inovacije v turizmu. Več na: http://rogaska-resort.com
več... / mehr...
Biotopic d.o.o. Glavni trg 10 Celje Slovenija - Slowenien Savinjska Dejan Titan info@biotopic.si +386 3 544 16 31 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
R&R, Supply Chain, Bio Markets, Organic / Eco Foods, more: http://biotopic.si
WOTRA d.o.o. Šmartinska 130 Ljubljana Slovenija - Slowenien Osrednjeslovenska Irena Rezec wfin@wotra.com +386 40 790 000 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
sodelovalna poslovna platforma / collaborative business platform - https://www.wotra.com
več... / mehr...
Hancman d.o.o. Otiški vrh 53 2373 Šentjanž pri Dravogradu Slovenija - Slowenien Koroška Aleš Vidović info@rolo-sistemi.si +386 41 654 341 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
Cooperation, Partnership. Roller Systems - Garage Door - http://rolo-sistemi.si
MCA INŽENIRING, MATJAŽ ČERNOŠA, s.p. Lahovna 10A, 3000 CELJE Slovenija - Slowenien Savinjska MATJAŽ ČERNOŠA mca@t-1.si +386 41 692 114 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
Innovation & Cooperation on http://mca-okna.si, http://mca-vrata.si, http://zimskivrt.com.
več... / mehr...
OPTIMIST TRGOVINA Mariborska cesta 128 3000 CELJE Slovenija - Slowenien Savinjska Iztok Šeško trgovina.optimist@gmail.com + 386 41 681 591 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
Iščemo sinergije za vzpostavitev regionalnih znamk. http://optimist.si
METALKO - Brigita Bučar s.p. Prožinska vas 57 3220 Štore Slovenija - Slowenien Savinjska Tomaž Bučar info@streha-metalko.si +386 51 354 291 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
http://www.streha-metalko.si
Marcelino d.o.o. Kranjčeva ulica 4 3000 CELJE Slovenija - Slowenien Savinjska JURIJ CVIKL info@marcelino.si +386 31 324 100 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem - 1(b) Förderung von Unternehmensinvestitionen in Innovation und Forschung und Entwicklung von Verbindungen und Synergien zwischen Unternehmen, Forschungsund Entwicklungszentren und Hochschulen
Design, PHP programming, Linux server administration, Mobile apps. E-shops, Web portals - Wordpress - Magento. Mehr: http://marcelino.si
več... / mehr...