Javni poziv za predložitev projektnih idej v okviru OP SI-AT 2007−2013

Organ upravljanja Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013 in pogodbeni organ za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, objavlja javni poziv za predložitev projektnih idej. Predmet poziva je zbiranje projektnih idej za sofinanciranje operacij s sredstvi ESRR, preostalimi v okviru 1. in 2. Skupnega javnega razpisa v okviru OP SI-AT 2007-2013 in ostankom sredstev od operacij zaključenih v okviru obeh skupnih javnih razpisov. Poziv velja za upravičene prijavitelje iz Slovenije in Avstrije. Javni poziv za predložitev projektnih idej (245.7k) Obrazec: Projektna ideja (603k) Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013 (1.4M) Navodila za prijavitelje (različica 3) (926.5k)