Delavnica na temo informacijski sistem ISARR in poročanje, 8.11.2011, St. Veit an der Glan

Dne 8.11.2011 je bila v St. Veit an der Glan organizirana delavnica na temo informacijski sistem ISARR in poročanje.

galerija slik Vabilo (750.8k) prezentacije (11.1M)

Delavnica na temo informacijski sistem ISARR in poročanje, 27.10.2011, Laško

Dne 27.10.2011 je bila v Laškem organizirana delavnica na temo informacijski sistem ISARR in poročanje.

galerija slik Vabilo (750.8k) prezentacije (7.6M)

Delavnica na temo informacijski sistem ISARR in poročanje, 28.10.2010, Gradec

Dne 28.10.2010 je bila v Gradcu organizirana delavnica na temo informacijski sistem ISARR in poročanje, katere se je udeležilo 35 udeležencev. Prezentacije, delavnica za poročanje in ISARR, Graz 28.10.2010 (8.3M)

Delavnica na temo informacijski sistem ISARR in poročanje, 19.10.2010, Jesenice

Delavnica na temo informacijski sistem ISARR in poročanje, 19.10.2010, Jesenice Prezentacije, delavnica za poročanje in ISARR, 19.10.2010 (7.7M)

Uspešno izvedena informativna delavnica za 2. rok 2. javnega razpisa v kraju Lannach v Avstriji

V občini Lannach v Avstriji je, v okviru 2. roka 2. skupnega javnega razpisa za izbor projektov, potekala že 2. informativna delavnica Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, ki je bila namenjena tako slovenskim kot avstrijskim potencialnim prijaviteljem.

Delavnice so se udeležili posamezniki iz različnih institucionalnih struktur.

Fotogalerija Prezentacija Navodil za prijavitelje (3.2M) Prezentacija Prijavnice s prilogami (634.8k)

Informativna delavnica za 2. rok 2. skupnega javnega razpisa za izbor projektov v Ravnah na Koroškem

V Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem je, v okviru 2. roka 2. skupnega javnega razpisa za izbor projektov, potekala informativna delavnica Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, ki je bila namenjena tako slovenskim kot avstrijskim potencialnim prijaviteljem.

Delavnice se je udeležilo okrog 70 posameznikov iz različnih institucionalnih struktur, kar kaže na to, da je zanimanje za program še zmeraj zelo veliko. Prezentacija OP SI-AT 2007-2913 (747.3k) Prezentacija Navodila za prijavitelje (2.6M) Prezentacija prijavnica s prilogami in najpogostejše napake (636.9k) Vabilo (463.6k)

Študijski obisk delegacije makedonskega Ministrstva za lokalno samoupravo

V dneh od 3. do 5. maja 2010 je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) gostila študijski obisk delegacije makedonskega Ministrstva za lokalno samoupravo. Obisk je bil organiziran pod okriljem Evropske komisije, Generalnega direktorata za širitev, TAIEX, na temo implementacije programov čezmejnega sodelovanja.

Temeljni cilj študijskega obiska je bil predvsem seznanitev z izkušnjami programov čezmejnega sodelovanja in regionalne politike.

V sredo 5. maja 2010 je delegacija obiskala tudi Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, kjer jih je sprejela vodja oddelka Laura Lajh Rauter. Po uvodnem pozdravu in predstavitvi organizacijske strukture Oddelka SVLR v Mariboru, je predstavnica Skupnega tehničnega sekretariata Slovenija-Avstrija, Mojca Trafela predstavila Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013. Operativni program Slovenija-Madžarska je predstavila vodja Skupnega tehničnega sekretariata Slovenija-Madžarska, Anita Plevnik. Poudarek predstavitev je bil predvsem na informiranju in obveščanju ter rabi osrednjega sistema spremljanja. Delegacija si je v Mariboru ogledala še dva primera izvedenih projektov, sofinanciranih z EU sredstvi čezmejnega sodelovanja iz pretekle finančne perspektive.

Delegacija makedonskega Ministrstva za lokalno samoupravo je poleg Maribora obiskala še Regionalno pisarno SVLR v Štanjelu in sedež SVLR v Ljubljani.

Galerija slik

Študijski obisk delegacije iz Češke republike

28. in 29. aprila 2010 so predstavniki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sprejeli delegacijo iz Češke republike, ki so jo sestavljali župani, podjetniki in drugi predstavniki iz regije Karlovy Vary.

Naziv študijskega obiska je bil Regijski razvoj v povezavi s poslovnimi aktivnostmi v regiji, s katerim so želeli pridobiti informacije in primere dobrih praks v povezavi z razvojem določene regije in aktivnostmi podjetij ter podjetnikov v tej regiji. Delegacija iz Češke je v okviru obiska v Sloveniji obiskala različne slovenske institucije in podjetja, ki so predstavila svojo dejavnost ter razvoj.

V okviru obiska v Mariboru je delegacijo v imenu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Oddelka za upravljanje čezmejnih programov Maribor, sprejela vodja oddelka Laura Lajh Rauter, ki je delegaciji predstavila strukturo čezmejnih programov v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji. Predstavnica Skupnega tehničnega sekretariata Mojca Trafela pa je delegacijo podrobneje seznanila z Operativnim programom Slovenija-Avstrija 2007-2013. Predstavljeni so bili tudi ukrepi glede informiranja in obveščanja javnosti o pridobivanju sredstev iz skladov EU, ki se izvajajo v okviru programa. V razpravi je bila posebna pozornost namenjena samemu sistemu izvajanja Operativnih programov čezmejnega sodelovanja in pripravi ter vsebini projektov.

Študijski obisk je bil sofinanciran s strani podprograma Evropske komisije za vseživljenjsko učenje Leonarda da Vinci-VETPRO (Projekt-Mobilnost za strokovne delavce v poklicnem izobraževanju in usposabljanju).

Informativni delavnici za 2. skupni javni razpis za izbor projektov

V okviru 2. skupnega javnega razpisa Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 sta bili organizirani dve informativni delavnici, in sicer 12. novembra 2009 za prijavitelje iz Slovenije in 24. novembra 2009 za prijavitelje iz Avstrije.

Delavnica 12. novembra 2009 je potekala v prostorih Term Zreče, Hotel Dobrava (Cesta na Roglo 15, Zreče). Delavnica 24. novembra 2009 pa v prostorih Doma Sodalitas v Tinjah (Propsteiweg 1, A-9121 Tainach/Tinje). Vabilo (142.7k) Prezentacija Navodil za prijavitelje (2.7M) Prezentacija operativnega programa (2.3M) Prezentacija najpogostejših napak (588k)

Srečanje na temo “Možnosti pridobivanja sredstev evropske unije”

28.10.2009 je bilo, s strani Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu in Slovenske gospodarske zveze, organizirano srečanje na temo "Možnosti pridobivanja sredstev evropske unije", kjer je bila udeležencem srečanja predstavljena možnost sodelovanja v okviru razpisov operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013.